ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

(V.01 Được đăng vào Ngày 22 Tháng 08 Năm 2017)
Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ của Live Casino House

1. Tổng quát

1.1.
Live Casino House được điều hành bởi Class Innovation B.V., trụ sở đặt tại Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curaçao.

1.2.
Live Casino House được cấp phép kinh doanh bởi Curacao E-gaming, Số hiệu giấy phép 1668/JAZ.

1.3.
Những Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và Live Casino House.

1.4.
Những Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực ngay sau khi bạn nhấn vào nút "CHẤP NHẬN", làm như thế có nghĩa là bạn đã chấp thuận với Live Casino House là bạn đã đọc những Điều khoản và Điều kiện và chấp nhận chúng. Bằng cách sử dụng bất kỳ trang web bạn nào thì bạn cũng đã đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này.

1.5.
Bạn phải đọc toàn bộ những Điều khoản và Điều kiện cẩn thận trong trước khi nhấp vào nút "CHẤP NHẬN". Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện cung cấp này. Bạn không được sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng trang web.

1.6.
Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây và có thể được sửa đổi bởi chúng tôi vào bất cứ lúc nào.

1.7.
Live Casino House được điều hành bởi PAGCOR.

1.8.
Live Casino House có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện và, do đó, có sửa đổi thỏa thuận này giữa bạn và Live Casino House bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo.

1.9.
Những Sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên Live Casino House.com. Trách nhiệm quan trọng của bạn là xem xét lại thỏa thuận này, cùng với các quy tắc cụ thể cho từng game. Bạn có thể chọn tham gia, để duy trì cập nhật với tất cả các sửa đổi mỗi lần bạn chơi. Bạn có thể dễ dàng xác định những Điều khoản và Điều kiện đã thay đổi bằng cách tham khảo các số phiên bản và ngày hiện tại Điều khoản và Điều kiện đã nêu trên trang này.

1.10.
Các quy tắc và sự giải thích cho việc tham gia vào bất kỳ Trò chơi tại Live Casino House, duy trì tài khoản của bạn với Live Casino House, Chính sách Bảo mật, và các thông tin quan trọng khác được cung cấp trong các liên kết riêng biệt trên trang web và được tích hợp vào các Điều khoản và Điều kiện bằng cách tham khảo.

1.11.
Bất kỳ tài liệu tham khảo nào của trò chơi trên Live Casino House trong bản thoả thuận này đề cập đến Casino, Poker Rush, và các trò chơi khác có thể có sẵn trên trang web bất cứ lúc nào. Live Casino House có quyền thêm và loại bỏ Trò chơi từ các trang web theo quyết định riêng của mình.

1.12.
Những Điều khoản và Điều kiện này được công bố ở nhiều ngôn ngữ khác nhau để người chơi dễ dàng đọc. Nhưng chỉ có phiên bản tiếng Anh là cơ sở pháp lý về mối quan hệ giữa bạn và Live Casino House và trong trường hợp có sự khác biệt giữa một phiên bản không phải tiếng Anh và phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và Điều kiện này, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

1.13.
Nếu bạn mở hoặc tìm cách mở nhiều tài khoản, vì bất cứ lý do gì, Live Casino House có thể ngăn chặn hoặc đóng bất kỳ tài khoản hoặc tất cả các tài khoản của bạn theo quyết định của mình. Hoặc Live Casino House quyết định để một tài khoản mở, nó có thể là tài khoản đầu tiên mà bạn đã mở với Live Casino House, vì vậy tiền gửi còn lại, nếu có, sẽ được chuyển giao. Live Casino House sẽ khấu trừ một khoản phí hành chính là 10% (tối thiểu USD 30) cho mỗi tài khoản bạn đã mở cũng như bất kỳ khoản khấu trừ khác có thể áp dụng theo quy định của Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

1.14.
Nhà điều hành của trang web này là Tập Đoàn Aggregated Fun được đăng ký với địa chỉ Fransche Bloemweg 4, Willemstad, Curaçao.

2. Tài khoản thành viên của bạn

2.1.
Đăng ký và mở tài khoản thành viên của bạn:

2.1.1.
Để tham gia chơi bất kỳ game nào tại Live Casino House bằng tiền mặt, người chơi phải trên 18 tuổi để đăng ký tại khoản tại Live Casino House (“Tài khoản thành viên”) và gửi tiền vào tài khoản thành viên. sign-up.

2.1.2.
Người chơi sinh sống tại Mỹ, Singapore, Philippines và Hong Kong không được phép tạo tài khoản tại Live Casino House.

Live Casino House thường xuyên kiểm tra và nếu phát hiện các thành viên đăng ký bất thường từ các quốc gia này sẽ lập tức ngừng ngay các hoạt động vĩnh viễn.

Trách nhiệm của người chơi là phải xác định tình trạng pháp lý về việc chơi cờ bạc qua internet trong phạm vi quyền hạn của người chơi và hành động một cách phù hợp. Nếu Trang web Live Casino House có thể sử dụng ở bất kỳ khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn cụ thể nào thì đó không phải là một đề nghị hay lời mời sử dụng các dịch vụ của Live Casino House được cung cấp bởi trang web Live Casino House. Live Casino House sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành động bởi người chơi cờ bạc qua Internet bất hợp pháp và/hoặc vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện này.

2.1.3.
Live Casino House có quyền chỉ định nhà cung cấp giải pháp thanh toán để tiếp nhận và/hoặc chi trả tiền thay mặt cho Live Casino House.

2.1.4.
Người chơi không thể đánh bài, đặt cược trong Lãnh thổ Philippine như đã đề cập trong giấy phép hoạt động.

2.1.5.
Bạn chỉ được phép có duy nhất một Tài khoản Thành viên trên trang web này. Nếu bạn cố gắng để mở nhiều hơn một tài khoản thành viên, tất cả các tài khoản bạn cố gắng để mở có thể bị chặn hoặc bị đóng.

2.1.6.
Nếu bạn nhận thấy rằng bạn có nhiều hơn một tài khoản thành viên dưới các tên khác nhau, bạn phải thông báo cho Live Casino House ngay lập tức.

2.1.7.
Yêu cầu để mở một tài khoản thành viên được thực hiện bằng cách điền vào mẫu đăng ký và gửi nó đến Live Casino House trực tuyến. Live Casino House có quyền từ chối mở tài khoản thành viên.

2.1.8.
Bạn phải nhập tất cả các thông tin bắt buộc theo yêu cầu vào mẫu đăng ký, trong đó, danh tính của bạn, địa chỉ của bạn và các chi tiết liên lạc, bao gồm một địa chỉ email hợp lệ, nơi bạn cư trú, thông tin thanh toán có liên quan, tất cả đều phải trung thực và chính xác. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng các thông tin bạn cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác và bạn bảo đảm với Live Casino House rằng những thông tin cung cấp là đúng, đầy đủ và chính xác. Bạn xác nhận rằng Live Casino House làm thủ tục xác minh, tự mình làm hoặc thông qua bên thứ ba khi người chơi gửi tiền. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho Live Casino House các tài liệu, chẳng hạn như một bản sao của hộ chiếu. Tài khoản Thành viên của bạn có thể bị chặn hoặc đóng nếu bạn không cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu hoặc nếu thông tin, tài liệu mà bạn cung cấp/hoặc được tìm thấy sai hoặc gây hiểu nhầm.

2.1.9.
Vì một phần của quá trình đăng ký, bạn sẽ phải chọn tên truy cập và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào trang web. Đó là trách nhiệm duy nhất và độc quyền của bạn để đảm bảo rằng thông tin đăng nhập của bạn được lưu giữ an toàn. Bạn không được tiết lộ các chi tiết đăng nhập của bạn cho bất cứ ai. Live Casino House không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự lạm dụng hoặc lạm dụng các tài khoản thành viên của bạn bởi các bên thứ ba do tiết lộ thông tin của bạn, cho dù cố ý hay vô tình, chủ động hay thụ động, tiết lộ các chi tiết đăng nhập của bạn cho bất kỳ bên thứ ba.

2.1.10.
Bạn không được phép chuyển tiền từ Tài khoản Thành viên của bạn đến người chơi khác cũng như nhận tiền từ người chơi khác vào Tài khoản Thành viên của bạn.

2.1.11.
Việc bán/Chuyển đổi và/hoặc xác nhập những tài khoản đến/từ các thành viên khác sẽ không được phép.

2.2.
Tiền gửi vào Tài khoản Thành viên của bạn

2.2.1.
Bạn có thể tham gia vào bất kỳ trò chơi nào nếu bạn có đủ tiền trên Tài khoản Thành viên của bạn. Live Casino House sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ tín dụng nào để tham gia bất kỳ Game nào.

2.2.2.
Tất cả các thông tin cần thiết để gửi tiền vào tài khoản thành viên của bạn, có thể được tìm thấy dưới trang "Tài khoản của tôi" và trang "Gửi tiền" tại trang web. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp có sẵn cho bạn được quy định trong các trang này và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng một số phương pháp thanh toán có thể không có sẵn ở một số quốc gia.

2.2.3.
Tùy thuộc vào phương thức lựa chọn, tiền gửi có thể phải trả phí. Đối với lệ phí hiện hành liên quan đến tiền gửi, xem "Tài khoản của tôi" và "Gửi tiền" cho mỗi phương thức gửi tiền. Ngân hàng có thể độc lập tính phí cho việc chuyển tiền qua ngân hàng và các phương thức thanh toán khác.

2.2.4.
Chúng tôi chấp nhận phương thức thanh toán cho nhiều loại tiền tệ. Bạn phải chọn một loại tiền tệ cho tài khoản thành viên của bạn. Bất kỳ khoản tiền nào nhận được bởi Live Casino House mà không phải là loại tiền bạn đã chọn cho tài khoản của bạn sẽ được chuyển đổi thành tiền tệ bạn đã lựa chọn cho Tài khoản Thành viên của bạn theo tỷ giá hiện hành. Xin lưu ý rằng bạn sẽ là người trả phí bảo hiểm ngoại tệ.

2.2.5.
Khi sử dụng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ cho số tiền ký quỹ, khoản tiền của bạn chỉ được ghi nhận khi Live Casino House đã nhận được giấy phép và mã ủy quyền. Nếu Live Casino House không nhận được sự ủy quyền đó, tài khoản của bạn sẽ không được ghi có với khoản tiền đó.

2.2.6.
Live Casino House có quyền sử dụng các thủ tục bổ sung và các phương tiện để xác minh danh tính của bạn khi thực hiện việc nạp tiền vào Tài khoản Thành viên của bạn.

2.2.7.
Live Casino House không cấp bất kỳ tín dụng nào cho việc sử dụng các dịch vụ.

2.2.8.
Số dư trong Tài khoản Thành viên của bạn sẽ không được hưởng lãi.

2.3.
Quản lý tài khoản.

2.3.1
Live Casino House điều hành Tài khoản Thành viên của bạn, tính toán số tiền bạn đã đặt cược hoặc thắng cược, và tính toán khả năng đặt cược của bạn ("Số tiền dành riêng") và tính toán số dư phần “sẵn sàng để đặt cược”,tại bất kỳ thời điểm nào, cũng như giải quyết cược được thực hiện bởi bạn với các Thành viên khác thông qua sự tham gia của bạn trong các trò chơi.

2.3.2
Số tiền trong Tài khoản Thành viên của bạn mà chưa được đặt cược là số dư " Tiền có sẵn để đặt cược" và sẽ xác định giới hạn cược của bạn.

2.3.3
Việc tính toán của Live Casino House về số dư của "Số tiền dành riêng", "Tiền có sẵn để đặt cược" và các khoản nợ của bạn theo các điều khoản của thỏa thuận này sẽ là quyết định cuối cùng, trong trường hợp không có bất kỳ lỗi hiển nhiên nào, thì sẽ không phải chịu bất cứ yêu cầu hoặc điều tra.

2.3.4
Live Casino House cho phép bù trừ khoản thua đối với khoản thắng bất kỳ.

2.3.5
Tiền gửi của Bạn vào Tài khoản Thành viên của bạn sẽ được giữ cho mục đích sử dụng của bạn cho đến khi bạn đặt một cược, hoặc chấp nhận đặt cược vào trang web. Live Casino House sau đó sẽ giữ số tiền đặt cược và chờ kết quả của cược.

2.3.6
Khi bạn đã có một cược đặt tại trang web Live Casino House, Live Casino House sẽ giữ số tiền đặt cược và chờ kết quả của các Sự kiện, và tuyên bố người chiến thắng. Tại thời điểm này Cược bị ràng buộc và bên liên quan không thể hủy bỏ cũng như không thể rút bất kì số tiền nào được nắm giữ bởi Live Casino House.

2.4.
Thanh Toán

2.4.1.
Khi kết quả của một trò chơi mà Bạn tham gia được xác định hoặc, nếu có thể, Live Casino House đã xác nhận các kết quả có liên quan của một sự kiện và giải quyết các vấn đề của thị trường, tất cả tiền thắng cược sẽ được giữ lại cho việc sử dụng các Tài khoản Thành viên của bạn.

2.4.2.
Nếu Live Casino House nhầm lẫn các khoản tín dụng ở Tài khoản Thành viên của bạn với tiền thắng cược không thuộc về bạn, cho dù là do lỗi kỹ thuật hay do con người hay nói cách khác, số tiền này sẽ vẫn là tài sản của Live Casino House và số tiền sẽ được chuyển từ tài khoản thành viên của bạn. Nếu trước khi Live Casino House biết được lỗi và Bạn đã rút tiền không thuộc về bạn trước khi xem xét biện pháp khắc phục và các luật pháp khác, số tiền thanh toán nhầm lẫn vẫn sẽ là món nợ của bạn với Live Casino House. Trong trường hợp tín dụng không chính xác, bạn có nghĩa vụ thông báo cho Live Casino House ngay lập tức qua email.

2.4.3.
Live Casino House sẽ thực hiện các thủ tục kiểm tra bổ sung đối với bất kỳ thanh toán vượt mức tương đương của USD2,500 và có quyền thực hiện các thủ tục xác minh trong trường hợp thanh toán thấp hơn.

2.5.
Rút tiền từ tài khoản thành viên của bạn

2.5.1.
Bạn có thể rút bất kỳ số tiền nào trong số dư "Tiền có sẵn để đặt cược" của bạn tại tài khoản trên Live Casino House bằng cách đưa ra một thông báo rút tiền hợp lệ với Live Casino House.

2.5.2.
Để giải phóng số dư Tài khoản Thành viên của bạn và rút tất cả số tiến của bạn, đầu tiên bạn phải hủy bỏ bất kỳ tiền cược mà bạn còn nợ.

2.5.3.
Thông báo rút tiền phải được thực hiện thông qua trang web. Live Casino House sẽ không chấp nhận yêu cầu rút tiền được thực hiện qua điện thoại hoặc bằng thư điện tử. Nhân viên của Live Casino House không được phép bỏ qua các hướng dẫn này.

2.5.4.
Để bảo vệ bạn trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ, Bạn chỉ có thể rút số tiền tối đa là USD 5,000, trừ khi một số tiền lớn hơn đã được đồng ý bởi sự thỏa thuận trước đó.

2.5.5.
Live Casino House cung cấp một loạt các phương thức rút tiền. Rút tiền có thể phải trả phí tùy thuộc vào phương thức được lựa chọn. Bất kỳ tiền thắng cược trên mức nêu ở trên có thể rút thông qua các phương thức mà bạn đã chọn cho gửi tiền. Các khoản chi phí hiện tại cho việc rút tiền, xem "Tài khoản của tôi" và "Rút tiền" cho các phương thức khác nhau. Ngoài ra, ngân hàng của bạn có thể lấy thêm một khoản phí xử lý. Những khoản phí này có thể thay đổi theo thời gian.

2.5.6.
Live Casino House có quyền chuyển tín dụng lại cho bạn bằng cách sử dụng các phương thức tương tự như bạn đã từng dùng để nạp tiền trước đó.

2.5.7.
Live Casino House có thể yêu cầu nhận dạng hồ sơ ID cho tất cả các khoản rút tiền.

2.5.8.
Khi yêu cầu rút tiền thắng quá USD100,000, Live Casino House có quyền thanh toán dần số tiền yêu cầu trong thời gian 10 tháng với một khoản thanh toán mỗi tháng.

2.5.9
Trước khi bất kỳ lệnh rút tiền được xử lý, lịch sử cược của bạn sẽ được xem xét cho những ván cược bất thường. Để đảm bảo lợi ích công bằng khi tham gia chơi tại Live Casino House, bao gồm nhưng không giới hạn các ván cược bằng nhau, bằng không, đặt cược lợi nhuận thấp hoặc đặt cược một hàng đều sẽ bị coi là các ván cược bất thường nhằm thông qua các mục đích yêu cầu, đặc biệt khi bạn sử dụng tiền thưởng cho đến khi các yêu cầu đặt cược cho tiền thưởng được đáp ứng. Nếu Live Casino House xét thấy các ván cược bất thường đã xảy ra, Live Casino House có quyền chặn bất cứ lệnh rút tiền nào và/hoặc tịch thu tất cả tiền thắng cược và tiền thưởng

2.5.10.
Đối với tiền gửi và khi chiến thắng, người chơi cần cược tối thiểu 1 lần tiền gửi trước khi thực hiện lệnh rút tiền. Nếu Người Chơi chọn làm điều này, thì người chơi chỉ có thể rút số tiền mà người chơi đã gửi, có thể hoặc không thể được kích hoạt trao tiền thưởng, theo các điều khoản thì toàn bộ số tiền thưởng còn lại trong tài khoản hoặc có thể bị thu hồi bởi Live Casino House. Ví dụ: Người Chơi gửi USD20 và Live Casino House tặng USD20 tiền thưởng. Có USD40 trong tài khoản của người chơi. Trước khi đáp ứng các yêu cầu đặt cược (mà thường là 40 lần số tiền thưởng) Người Chơi có thể muốn rút số tiền đã gửi là (USD20). Khi ấy Live Casino House sẽ rút lại tiền thưởng và mọi tiền thắng hoặc thua trước khi việc rút tiền có thể được chấp thuận. Nếu Người Chơi đã đánh bạc một phần của tổng số dư trong tài khoản, thì Người Chơi chỉ có thể yêu cầu rút số tiền còn lại sau khi tổng số tiền thưởng đã được trả lại cho Live Casino House. Live Casino House có toàn quyền từ chối hoặc làm mất hiệu lực bất kỳ số tiền thưởng đã cung cấp cho bất kỳ Người Chơi nào vì những lý do bao gồm nhưng không giới hạn, sự lường gạt bởi Người Chơi.

2.5.11.
Điều kiện trước hết cho việc xử lý các hoạt động rút tiền mà có tích lũy vượt quá USD 2,500 là Người Chơi cần phải cung cấp cho Live Casino House một bản sao hộ chiếu hợp lệ hoặc CMND chính thức của Người Chơi (để xác nhận danh tính và tuổi tác) và một hóa đơn điện nước gần đây nhất có đứng tên Người Chơi và ngày tháng dưới 3 tháng (để xác nhận nơi cư trú). Trong trường hợp nạp tiền bằng thẻ tín dụng, Người Chơi có thể được yêu cầu nộp một bản sao mặt trước và mặt sau của thẻ tín dụng đã sử dụng chỉ hiển thị sáu chữ số đầu tiên và bốn chữ số cuối cùng ở mặt trước, và ẩn số CVV2 từ mặt sau.

2.5.12.
Ngoài ra Live Casino House có quyền yêu cầu các tài liệu đã thảo luận trong phần 2.5.11 ở trên cho bất kỳ chủ tài khoản đã yêu cầu rút bất kỳ số tiền dưới USD 2,500.

2.5.13.
Không thể rút tiền từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ từ visa hay visa điện tử và Mastercard.

2.5.14.
Để phù hợp với các luật áp dụng, Live Casino House sẽ chỉ chuyển tiền vào cùng một tài khoản từ nơi mà các khoản tiền đã được trả trong tài khoản có nguồn gốc của Người Chơi.

2.5.15.
Số tiền thanh toán tối thiểu là USD10. Đối với các khoản thanh toán dưới USD50.00 (năm mươi USD) Live Casino House có quyền tính phí giao dịch.

2.5.16.
Live Casino House có quyền hạn chế thanh toán USD10,000 cho mỗi tuần.

2.5.17.
Live Casino House có quyền thay đổi hạn mức gửi/ rút tiền đối với tài khoản người chơi mà không cần thông báo trước.

2.6
Đóng tài khoản thành viên của bạn

2.6.1
Bạn có thể đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào và Live Casino House sẽ trả lại cho bạn tất cả các quỹ từ Tài khoản Thành viên của bạn và trừ đi chi phí rút tiền có liên quan. Để đóng Tài khoản Thành viên của bạn, đầu tiên bạn phải hủy bỏ bất kỳ tiền cược mà bạn còn nợ.

2.6.2
Chúng tôi sẽ toàn quyền quyết định Phương thức trả nợ.

2.6.3
Live Casino House có quyền đóng Tài khoản Thành viên của bạn và hoàn trả cho bạn số dư "Tiền có sẵn để đặt cược", trừ đi chi phí rút tiền có liên quan, Live Casino House có toàn quyền quyết định và không có nghĩa vụ phải nêu lý do hoặc thông báo trước.

2.6.4
Nếu bạn không đăng nhập vào Tài khoản Thành viên của bạn qua internet, sử dụng "Tên truy cập" và "Mật khẩu" cho một khoảng thời gian một (1) năm, tất cả các số dư có thể bị loại bỏ khỏi tài khoản của bạn sau khi một thông báo được gửi đến địa chỉ e-mail đăng ký.

2.6.5
Live Casino House có quyền giữ lại và loại bỏ bất kỳ khoản tiền thưởng đã trao cho bạn nếu tiền thưởng đó đã không được sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày tặng thưởng.

2.6.6
Trong trường hợp người chơi sử dụng quỹ tiền thưởng để chơi các game không bao gồm trong các game được tính để đáp ứng yêu cầu tiền thưởng, Live Casino House có quyền từ chối lệnh rút tiền, loại bỏ tiền thưởng và loại bỏ tiền thắng cược mà không báo trước và khóa tất cả các tài khoản của người chơi đã vi phạm quy tắc này.

3. Nghĩa vụ của bạn khi là người chơi

3.1.
Bạn xin cam đoan và bảo đảm rằng:

3.1.1.
Bạn trên 18 tuổi hoặc cao hơn tuổi pháp định theo quy định của pháp luật áp dụng đối với Bạn, và theo luật pháp áp dụng đối với Bạn, Bạn được phép tham gia vào các game đã cung cấp trên trang web.

3.1.2.
Bạn sẽ chỉ sử dụng trang web này và Tài khoản Thành viên của bạn và dành riêng cho mục đích tham gia chính của bạn vào các game và không cho bất kỳ hoạt động tài chính cũng như các hoạt động khác, việc tham gia của bạn vào các game là nghiêm túc trong khả năng không chuyên nghiệp cá nhân của bạn cho mục đích vui chơi và giải trí;

3.1.3.
Bạn tham gia vào các Game trên danh nghĩa của chính bạn và không đại diện cho bất kỳ người nào khác;

3.1.4.
Người Chơi phải khẳng định rằng mình không cư trú ở Philippines, Hong Kong, Singapore hay Hoa Kỳ.

3.1.5.
Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Live Casino House trong thời hạn hiệu lực của thỏa thuận này là đúng, đầy đủ và chính xác, và bạn có trách nhiệm thông báo cho Live Casino House ngay lập tức về bất kỳ sự thay đổi thông tin nào;

3.1.6.
Bạn hoàn toàn chịu chịu trách nhiệm báo cáo và tính toán cho bất kỳ khoản thuế áp dụng cho Bạn theo pháp luật liên quan cho bất kỳ tiền thắng cược mà Bạn nhận được từ Live Casino House;

3.1.7.
Tất cả số tiền bạn gửi tiền vào Tài khoản Thành viên của bạn là hợp pháp, và đặc biệt, số tiền này không có nguồn gốc từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc nguồn bất hợp pháp;

3.1.8.
Bạn hiểu rằng khi tham gia chơi các Game Bạn có nguy cơ thua tiền mà bạn đã gửi vào tài khoản thành viên của bạn;

3.1.9.
Bạn không nên tham gia vào bất kỳ sự gian lận, thông đồng, sửa chữa hoặc hoạt động trái pháp luật khác liên quan đến bạn hoặc tham gia của bên thứ ba trong bất kỳ Game nào và sẽ không sử dụng bất kỳ phương pháp hay kỹ thuật hoặc các thiết bị phần cứng, phần mềm hỗ trợ cho sự tham gia của bạn trong bất kỳ các Game nào. Live Casino House có quyền huỷ bỏ hoặc đóng Tài khoản Thành viên của bạn hoặc làm mất hiệu lực tham gia của bạn trong một trò chơi nếu bạn thực hiện các hành vi trên.

3.1.10.
Liên quan đến việc gửi tiền và rút tiền ở Tài khoản Thành viên của bạn, bạn chỉ nên sử dụng thẻ tín dụng và các công cụ tài chính khác hợp lệ và hợp pháp thuộc về bạn.

3.1.11.
Phần mềm máy tính mà bạn dùng thuộc quyền sở hữu bởi Live Casino House hoặc bên thứ ba khác và được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm cho cá nhân của bạn, sử dụng giải trí riêng phù hợp với tất cả các quy tắc, theo các điều khoản và điều kiện được thành lập và phù hợp với tất cả các luật, quy tắc và quy định.

3.1.12.
Các game được chơi trên trang web nên được chơi theo cách thức tương tự như các game khác được thiết lập. Bạn phải lịch sự với các người chơi và đại diện của Live Casino House sẽ loại bỏ các bình luận thô lỗ hoặc khiêu dâm, bao gồm cả trong các phòng chat.

3.2.
Các Tài Khoản Không Hoạt Động và Đình Chỉ

3.2.1.
Nếu không có giao dịch nào được ghi nhận trong tài khoản của Người dùng trong (12) mười hai tháng, tài khoản đó của Thành viên sẽ được xem là không hoạt động. Trong trường hợp như vậy, sau khi gửi thông báo cho người chơi vào tháng thứ 11, Live Casino House có quyền hủy tất cả số dư tiền mặt và tiền thưởng có sẵn trong tài khoản người chơi. Vui lòng lưu ý, chỉ có số dư bị trừ, thành viên vẫn có thể sử dụng tài khoản đó trong trường hợp không xảy ra gian lận trong thời gian trước. Tuy nhiên, đối với tất cả các tài khoản được coi là gian lận, tất cả số dư sẽ bị mất sau 1 tháng kể từ ngày thông báo.

4. Chơi có trách nhiệm

4.1
Bạn có thể quyết định lựa chọn để loại trừ mình khỏi chơi bất kỳ trò chơi nào trên trang web. Để chặn sự truy cập của bạn với các trò chơi Bạn phải vào. • Thiết lập giới hạn số tiền mà bạn có thể đặt cược trong một khoản thời gian cụ thể • Thiết lập giới hạn về số tiền thua trong một khoản thời gian cụ thể; • Thiết lập giới hạn về thời gian mà bạn chơi trong một phần; • Bỏ thiết lập của bạn việc chơi trong một khoản thời gian xác địng hoặc không xác định.

4.2
Khi thiết lập Tài khoản Thành viên của bạn, Bạn cũng có thể chọn để áp đặt một hạn mức trên những tổn thất tối đa mà bạn có thể thực hiện. Giới hạn sẽ chặn khoản tiền gửi nếu giới hạn tiền gửi ròng (gửi tiền-rút tiền) đã bị vượt quá trong khoảng thời gian đã chọn.

4.3
Bạn nên lựa chọn tự loại trừ trong các cách dự tính ở trên. Sau đó, bạn sẽ không thể mở tài khoản trong thời gian cách ly. Thỏa thuận loại trừ có thể được tìm thấy ở đây

4.4
Bất kỳ yêu cầu tự loại trừ sẽ chỉ có giá trị ở Live Casino House com và không bao gồm các trang web khác của Live Casino House.

4.5.
Bạn nên lựa chọn tự loại trừ trong các cách dự tính ở trên. Sau đó, bạn sẽ không thể đảo ngược vị trí này trong ít nhất 7 ngày, sau đó bạn sẽ có thể gửi một email đến địa chỉ email tương tự để kích hoạt lại sự truy cập của bạn để chơi Game và tái kích hoạt Tài Khoản Thành Viên của bạn.

5. Live Casino House Chương trình Xu Thưởng

5.1.
Live Casino House có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Xu Thưởng tại Live Casino House bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu Live Casino House nghi ngờ rằng bạn đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận khi sử dụng Chương trình Xu Thưởng của Live Casino House hoặc vi phạm Điều khoản và Điều kiện tại Live Casino House, Live Casino House có thể tạm thời đóng hoặc khóa vĩnh viễn Tài khoản Thành viên của bạn và/hoặc các tài khoản có liên quan (ví dụ: Tài khoản được bạn giới thiệu) do Live Casino House toàn quyền quyết định.

5.2.
Bạn sẽ tự động tham gia Chương trình Xu Thưởng khi bạn đăng ký một tài khoản thành viên tại Live Casino House.

5.3.
Để thu thập xu thưởng trên trang web, bạn phải đăng nhập vào tài khoản thành viên của bạn.

5.4.
Bạn sẽ nhận được xu thưởng cho tất cả những hoạt động trên Live Casino House.

5.5.
Tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến số xu thưởng bạn đã nhận được và đang có sẵn có thể được tìm thấy trên trang ”Tài khoản của tôi” của người chơi.

5.6.
Số lượng xu thưởng người chơi sẽ được nhận trên từng hoạt động cụ thể cũng được liệt kê trên trang này.

5.7.
Xu thưởng chỉ có thể được dùng để mua sắm trên cửa hàng của Live Casino House.

5.8.
Xu thưởng không được chuyển giao cho người chơi khác.

5.9.
Xu thưởng sẽ được ghi nhận và cập nhật trong thời gian thực.

5.10.
Việc tăng cấp độ của thành viên sẽ có hiệu lực và được cập nhật ngay lập tức.

5.11.
Để vượt qua cấp độ 1 của Chương trình Xu thưởng, người chơi được yêu cầu phải thực hiện ít nhất một giao dịch gửi tiền vào tài khoản. Tất cả các tiến độ tăng cấp và việc thu thập xu thưởng sẽ được ngừng lại tại tất cả các cấp cho đến khi người chơi thực hiện gửi tiền.

5.12
Một số sản phẩm tại cửa hàng mua sắm chỉ có sẵn cho người chơi đã đạt đến một cấp độ cụ thể trong chương trình.

5.13.
Live Casino House có quyền vĩnh viễn vô hiệu hóa hoặc đình chỉ Chương trình Xu thưởng của người chơi trong trường hợp người chơi gian lạn hoặc cố gắng gian lận.

5.14.
Kẻ cướp Sòng bài có thể tịch thu số xu thưởng của bạn nếu bạn không sử dụng chúng.

6. Quy tắc đặc biệt

6.1
Một số quy định đã được nêu trong phần này đề cập đến các quy tắc, điều khoản và quy định trong hợp đồng cho các game cụ thể, được tìm thấy trong liên kết riêng biệt từ trang này. Các quy định liên quan từ trang này là một phần không thể thiếu của các Điều khoản và Điều kiện và Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các quy định đặc biệt bằng cách nhấp vào nút 'Tôi chấp nhận' trên trang này.

6.2
Khuyến mãi chỉ áp dụng cho người chơi có 1, và duy nhất 1 tài khoản tại website. Chúng tôi có quyền từ chối trả thưởng nếu phát hiện tài khoản gian lận, hành vi phạm lỗi, săn tiền thưởng, gửi tiền/ rút tiền qua người thứ 3...Đồng nghĩa với việc tất cả khoản tiền thưởng đã được nhận bởi tài khoản gian lận sẽ ngay lập tức bị huỷ bỏ.

7. Chính sách bảo mật

7.1.
Bạn thừa nhận và đồng ý để Live Casino House xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích của việc cho phép bạn truy cập và sử dụng trang web và để cho phép bạn tham gia vào trò chơi và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho Bạn.

7.2.
Live Casino House sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn phù hợp với tập quán kinh doanh tốt nhất và theo pháp luật.

7.3.
Live Casino House sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn tham gia vào các Game và để thực hiện các hoạt động liên quan đến sự tham gia của bạn trong các Game.

7.4.
Live Casino House cũng sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích thực hiện các thủ tục xác minh liên quan đến sự tham gia của bạn trong các Game.

7.5.
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết để xử lý các yêu cầu của bạn, chẳng hạn như thực hiện giao dịch trên tài khoản thành viên của bạn hoặc tham gia vào các trò chơi, để thực hiện các thủ tục xác minh, trừ trường hợp được pháp luật quy định. Như đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp hoặc cung cấp dịch vụ của Live Casino House có thể chịu trách nhiệm cho các bộ phận nhất định trong các hoạt động tổng thể hoặc hoạt động của trang web, dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho họ. Bạn đồng ý với tất cả các tiết lộ như vậy.

7.6.
Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn được nắm giữ bởi Live Casino House.

7.7.
Bạn phải thông báo kịp thời cho Live Casino House, khi bạn sửa đổi hồ sơ cá nhân của bạn hay nói cách khác, bất kỳ sự thay đổi thông tin đã được cung cấp bởi Bạn tại thời điểm đăng ký và mở Tài khoản Thành viên của bạn.

7.8.
Để cung cấp cho bạn dịch vụ hiệu quả, Live Casino House và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ nước này sang nước khác trên toàn thế giới. Bạn đồng ý với việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn.

7.9.
Trong việc xử lý các Tài khoản Thành viên của bạn và các giao dịch liên kết, Live Casino House có thể truy tìm tại các cơ quan xếp hạng tín dụng, cơ quan phát hiện gian lận, cơ quan chống rửa tiền những cơ quan có thể giữ một bản thông tin của bạn. Bạn đồng ý tiết lộ thông tin như vậy.

7.10.
Để việc truy cập trang web dễ sử dụng, để theo dõi các lần truy cập các trang web và cải thiện dịch vụ, Live Casino House thu thập một ít thông tin được gửi từ trình duyệt của bạn, được gọi là cookie. Bạn có thể, nếu bạn muốn, tắt các bộ lưu trữ các tập tin cookie (xin vui lòng tham khảo hướng dẫn trình duyệt của bạn để làm điều này). Bạn phải lưu ý, tuy nhiên, tắt cookie có thể hạn chế các sử dụng của bạn tại trang web.

7.11.
Bạn đồng ý để Live Casino House's thông báo cho bạn bất cứ lúc nào về những thay đổi trên trang web, dịch vụ mới và chương trình khuyến mãi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị trực tiếp Bạn có thể chọn không tham gia dịch vụ này. Bạn có thể chọn lại vào nhận thông tin quảng cáo bằng cách gửi email cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

8. Khiếu nại

8.1.
Nếu bạn có khiếu nại, bạn có thể:

8.1.1.
email hỗ trợ khách hàng tại [email protected] Casino House.com

8.1.2.
Live Casino House sẽ cố gắng nỗ lực tốt nhất để giải quyết và báo cáo các vấn đề kịp thời.

8.1.3.
Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến bất kỳ giao dịch nào, Bạn cũng có thể liên hệ với Live Casino House tại [email protected] Casino House.com với các chi tiết của câu hỏi. Chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ câu hỏi hoặc giao dịch tranh chấp. Các đánh giá của chúng tôi là quyết định cuối cùng.

9. Giới hạn trách nhiệm

9.1.
Bạn tự chịu rủi ro khi nhập vào các trang web và tham gia vào các Game . Các trang web và các Game được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

9.2.
Không gây ảnh hưởng đến những qui định tổng quát trước đó, Live Casino House, các giám đốc, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp dịch vụ:

9.2.1.
không đảm bảo rằng các phần mềm hoặc trang web là phù hợp cho mục đích của họ

9.2.2.
không đảm bảo rằng các phần mềm và trang web không có lỗi;

9.2.3.
không đảm bảo rằng các trang web và / hoặc Trò chơi sẽ có thể truy cập mà không bị gián đoạn;

9.2.4.
không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, chi phí, kinh phí hoặc thiệt hại, dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả, ngẫu nhiên hay không, phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc tham gia vào các Game của bạn.

9.2.5.
Bạn đồng ý để bảo đảm đầy đủ và không gây hại tới Live Casino House, các giám đốc, nhân viên, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ cho bất kỳ chi phí, kinh phí, tổn thất, thiệt hại, yêu cầu và trách nhiệm gây ra có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng trang web hay tham gia vào các Game.

10. Báo cáo về phòng chống rửa tiền

10.1.
Nếu bạn biết được bất kỳ hoạt động đáng ngờ liên quan đến bất kỳ trò chơi của trang web, bạn phải báo cáo Live Casino House ngay lập tức.

10.2.
Live Casino House có thể đình chỉ, ngăn chặn hoặc đóng Tài khoản Thành viên của bạn và giữ lại tiền nếu nghi ngờ có rửa tiền xảy ra theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền.

10.3.
Bất kỳ sự nghi ngờ rửa tiền diễn ra thông qua trang web sẽ được báo cáo cho các cơ quan chức năng để điều tra thêm. Bất kỳ khoản tiền nào do người chơi có thể bị tịch thu bởi công ty hoặc chuyển giao cho các cơ quan chức năng.

11. Hành vi vi phạm, hình phạt và chấm dứt

11.1.
Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc Live Casino House có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm chúng, Live Casino House có quyền không mở, đình chỉ, đóng Tài khoản Thành viên của bạn, khấu trừ tiền trong tài khoản của bạn (bao gồm cả tiền gửi) và dùng số tiền này vào tài khoản chịu thiệt thiệt hại do bạn gây ra.

11.2.
Nếu Live Casino House nghi ngờ rằng bạn đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận khi sử dụng trang web, hoặc vi phạm của thỏa thuận này, hoặc là bạn đang gặp vấn đề với các chủ nợ hoặc gây bất lợi cho việc kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể đóng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc hủy bỏ bất kỳ tiền cược theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

11.3.
Bạn thừa nhận rằng Live Casino House có quyết định cuối cùng về việc liệu bạn đã vi phạm qui tắc, điều khoản, điều kiện của Live Casino House và điều đó dẫn đến việc Live Casino House đình chỉ hoặc chặn vĩnh viễn không cho bạn tham gia vào trang web của chúng tôi.

12. Sở hữu trí tuệ

12.1.
Live Casino House là chủ sở hữu duy nhất thương hiệu Live Casino House và biểu tượng của Live Casino House. Sử dụng trái phép các thương hiệu và biểu tượng của Live Casino House có thể bị truy tố.

12.2.
Live Casino House.com là địa chỉ tài nguyên(URL) của Live Casino House và bạn không được sử dụng trái phép URL này trên một trang web khác hoặc trên các nền tảng kỹ thuật số mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

12.3.
Live Casino House là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép hợp pháp của các quyền đối với các công nghệ, phần mềm và hệ thống kinh doanh đã sử dụng trong Trang web này.

12.4.
Nội dung và cấu trúc của các trang Website tại Live Casino House là bản quyền © và cơ sở dữ liệu đúng với cái tên Dumarca Gaming Ltd. Có bản quyền. Bản quyền trong trang web này bao gồm tất cả các văn bản, đồ họa, mã, tập tin và liên kết thuộc về Live Casino House và không được sao chép, truyền hoặc lưu trữ toàn bộ hoặc một phần của trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Việc đăng ký và sử dụng hệ thống của chúng tôi không trao bất kỳ quyền gì đối với sở hữu trí tuệ có trong hệ thống của chúng tôi.

12.5.
Các liên kết trang web và bất kỳ trang nào trong đó có thể không được đưa vào trong bất kỳ trang web khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Live Casino House.

12.6.
Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc thủ công để theo dõi các trang web Live Casino House hoặc bất kỳ nội dung trong đó. Sử dụng trái phép hoặc sao chép lại có thể bị truy tố.

13. Severability

13.1
Nếu bất kỳ điều khoản của các Điều khoản và Điều kiện này bị coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi những Điều khoản và Điều kiện này và tất cả các quy định khác sẽ duy trì hiệu lực không bị ảnh hưởng bởi việc làm trên.

14. Phân công

14.1
Live Casino House có quyền chỉ định hoặc chuyển nhượng hợp pháp thỏa thuận này. Bạn không được chỉ định hoặc chuyển giao, thỏa thuận này.

15. Toàn bộ thỏa thuận và sự chấp nhận

15.1.
Thỏa thuận này cấu thành tất cả những thoả thuận giữa bạn và Live Casino House với sự tôn trọng cho trang web này và dành cho các trường hợp gian lận thay thế tất cả các thông tin liên lạc trước đó cũng như thông tin hiện tại, dù là điện tử, nói miệng hay viết tay, giữa Bạn và Live Casino House với sự tôn trọng dành cho Trang web này.

15.2.
Một phiên bản in của bản thoả thuận này và bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này với cùng mức độ và tuân theo các điều kiện tương tự như tài liệu kinh doanh khác và hồ sơ ban đầu được tạo ra và duy trì ở dạng in.

00:00